Bezpieczna droga do szkoły pod patronatem IPA Przemyśl

Zakończone zostały działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym patronowane przez Przemyski Region IPA. Działaniami objętych zostało ponad 2. 700 uczniów wiejskich szkół podstawowych. Działania realizowane były w ramach dwóch paneli: „LOTOS – BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” oraz „BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE – WIDOCZNY LEPIEJ”.

Przemyski Region od trzech lat realizuje wspólnie ze stroną służbową statutowe zadania w sferze publicznej określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Są m.in. innymi działania profilaktyczne w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego ujęte w ramy Przemyskiego Policyjnego Programu Edukacyjnego.

Jednym z modułów programu jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Panel „Bądź widoczny na drodze – widoczny lepiej” objęty jest patronatem Przemyskiego Regionu IPA. W roku szkolnym 2012/2013 realizują zarówno policjanci służby czynnej jak i emerytowani będący członkami Regionu. Na spotkaniach w szkołach oprócz nauczania zasad poruszania się na drodze przekazują uczniom i nauczycielom najważniejsze informacje o widoczności pieszych i rowerzystów wyposażonych elementy odblaskowe. W ramach tych spotkań rozdawane są wszystkim uczniom opaski odblaskowe. W tym roku szkolnym do połowy kwietnia przekazaliśmy ponad 2 tys. sztuk opasek odblaskowych. Akcją objęto w tym roku szkolnym 24 całe szkoły podstawowe (Bircza, Leszczawa Dolna, Krasiczyn, Hermanowice, Nehrybka, Bachórzec, Iskań, Babice, Bachów, Ruszelczyce, Medyka, Torki, Leszno, Hureczko, Kalników, Kniażyce, Młodowice, Sierakośce, Żurawica nr 1, Żurawica nr 2, Orły, Trójczyce, Zadąbrowie).

Dzięki Grupie LOTOS Spółka Akcyjna, która w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje już od kilku lat akcję „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” mogliśmy po raz drugi patronować i realizować ten program. Jest on skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W powiecie przemyskim objęte są nim pierwszoklasiści wiejskich szkół podstawowych. W ramach programowych działań, policjanci i członkowie Przemyskiego Regionu IPA odwiedzili pierwszoklasistów ze wszystkich wiejskich szkół podstawowych, aby opowiedzieć im o najważniejszych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszyscy uczniowie otrzymali od nich odblaski (delfinki) i zestawy edukacyjne (książeczka, materiały multimedialne na CD). Akcją objętych zostało 660 uczniów. Panel ten realizowany był równolegle z panelem „Bądź widoczny na drodze – widoczny lepiej”.

Ilość szkół objętych programami uzależniona jest od ilości uzyskanych przez nas opasek odblaskowych oraz od ilości otrzymanych materiałów z firmy LOTOS. Przemyski Region IPA zakupił 2.500 sztuk opasek ze środków pieniężnych uzyskanych od darczyńców z tytułu odpisu 1% podatku dla Regionu. Jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość opasek. Członkowie Przemyskiego Regionu podejmują działania mające na celu pozyskanie elementów odblaskowych i materiałów edukacyjnych lub środków finansowych na ich zakup. Dzięki zrozumieniu i dobrej woli ludzi, którzy zechcą wspierać działania Policji nadal będziemy prowadzić długofalowe działania.

Fotorelacja z działań dostępna TUTAJ.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *