Nowy Region w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej IPA

W dniu 19 kwietnia 2013 roku powstał Mielecki Region IPA powiększając do dwunastu liczbę regionów tworzących Podkarpacką Grupę liczącą ponad 900 członków.

Inicjatorem powołania struktur IPA w Mielcu był kolega Adam Mielnicki policjant tamtejszej komendy. Wsparło go liczne grono policjantów. W marcu deklaracje nowo wstępującego do IPA złożyło 24 osoby. Pięciu kolegów z Regionu Rzeszów KWP złożyło komitetowi założycielskiemu deklaracje o wstąpieniu do nowotworzonego regionu.
W dniu 19 kwietnia 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu odbyło się zebranie założycielskie Mieleckiego Regionu IPA. Udział w nim wzięło 22 członków założycieli. Zgodnie z nowo przyjętymi zasadami w zebraniu uczestniczyli członkowie prezydium zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA: Prezes kol. Marek Godzień i Sekretarz kol. Jan Faber.
Na przewodniczącego regionu zebrani wybrali kol. Adama Mielnickiego. W skład prezydium weszli: Elżbieta Blicharz, Piotr Płotnikiewicz, Tomasz Strokoń, Paweł Wilk. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Marcin Mieszkowski, a w jej skład weszli kol. Bogusław Turczyn i kol. Andrzej Mazurkiewicz.
Na zakończenie zebrania prezes PGW wręczył przewodniczącemu certyfikat potwierdzający powstanie Mieleckiego Regionu, a nowo wstępującym legitymacje członkowskie.
Życzymy władzom Mieleckiego Regionu IPA, aby ich społeczne działania zyskały uznanie policjantów i pracowników i przyczyniały się do kreowania pozytywnego wizerunku Polskiej Policji, a w każdej podejmowanej przez nich inicjatywie przewodziło motto „SERVO PER AMIKECO” .

tekst Jan Faber
zdjęcia: Tomasz Strokoń

Fotorelacja z zebrania TUTAJ.

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *