Gimborn 2017 – „Cyberprzestępczość -zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni”

W dniach 29.05 do 02.06.2017r. w centrum szkoleniowym w Gimborn ( Niemcy) odbyło się polsko-niemieckie seminarium którego tematem była  „Cyberprzestępczość -zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni”. Celem seminarium było omówienie  zagrożeń jakie czyhają na użytkowników nowoczesnych technologii komunikacyjnych , przedstawienie  możliwości egzekwowania prawa przez Policję, sposoby zapobiegania oraz ograniczania cyberprzestępczości .

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA wspólnie z Zarządem Ośrodka Szkolenia IBZ Gimborn przygotowuje dla swoich członków cykliczne coroczne seminarium poświęcone szeroko rozumianej służbie w Policji. Tematyka uzgadniana jest z szerokim gremium Prezesów Grup Wojewódzkich. Kandydatury uzgadniane sa bezpośrednio z bezpośrednimi przełożonymi osobowymi. Struktury organizacyjne Sekcji Polskiej wspierają finansowo uczestników tych seminariów.

W tym roku byłem jednym z uczestników seminarium i reprezentowałem Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA. Cały koszt seminarium 325 € został sfinansowany przez Krajowy Zarząd (100 €), Zarząd Podkarpackiej GW (150€), Region Jasło (75 €).

Wykłady prowadzone były w języku niemieckim i polskim i dzięki tłumaczeniu symultanicznemu każdy  z uczestników  nie miał żadnego problemu ze zrozumieniem przekazywanych treści i mógł uczestniczyć w dyskusji. Sekcję Polską IPA reprezentowali koledzy z Regionów z Głogowa, Łasku i Jasła . Jako prelegenci ze strony polskiej wystąpili Jakub Pepłoński z Grupy Allegro, kom. Łukasz Jędrzejczyk z KGP oraz Jacek Pado z KMP Słupsk. Łącznie w seminarium uczestniczyło 37 osób.

Podczas szkolenia zostały omówione m.in. kwestie uregulowań prawnych funkcjonujących  po stronie niemieckiej oraz polskiej w zakresie gromadzenia i uzyskiwania danych m.in. od dostawców usług internetowych. Taka wiedza ma bardzo istotne znaczenie gdyż przestępstwa popełnianie za pośrednictwem sieci internetowej nie są w żaden sposób ograniczone  i osoba przebywająca na terenie Niemiec może popełnić przestępstwo na szkodę osoby na terenie Polski. W związku z tym wiedząc jakie dane przez jaki okres możemy uzyskać od dostawców usług , operatorów z terenu  Niemiec  w znacznym stopniu pozwala to na poprawę, szybkość i jakość podejmowanych czynności.   Przedstawiono również aktualne obszary zainteresowania cyberprzestępców w tym źródła pozyskiwania przez nich  informacji i danych o osobach które później mogą stać się ofiarami ich przestępczej działalności.

Udział w seminarium polsko-niemieckim dotyczącym cyberprzestępczości oceniam jako bardzo udany. Przedstawione zagadnienia były bardzo ciekawe w swojej treści  jak również w formie w jakiej były przekazywane. Ponadto wysoko ocenić należy profesjonalizm i wiedzę prelegentów. Uważam, że udział w seminarium znacznie poszerzył moją wiedzę dotycząca cyberprzestępczości metod i technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców .
Przekazywane na szkoleniu treści to jedno,  natomiast bardzo ważna była możliwość  bezpośredniego kontaktu i wymiana informacji  od strony praktycznej , codziennej pracy z kolegami z Niemiec.   Do wymiany takich poglądów sprzyjały warunki i możliwości jakie oferował ośrodek w Gimborn.

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”gimborn2017″]

Tekst i zdjęcia: K. Skowron

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *